ERHVERV

Firmapension - Den bedste løsning

Har I den rigtige pensionsløsning for jeres virksomhed og medarbejdere? Og bliver den enkelte medarbejder vejledt, så behovet er optimeret i forhold til egen økonomi?

Med vores rådgivning får I skabt klarhed over jeres virksomheds nuværende firmapension. Skal I have en ny aftale, finder vi den løsning, der matcher jeres behov bedst og forhandler på vegne af jer, så I får mest mulig værdi.

En typisk proces

Når vi har fuldmagten fra jer, afdækker vi jeres forsikringsbehov.

Vi får fuld indsigt i jeres eksisterende firmapension og kommer med vores forbedringsmuligheder.

Vi indhenter nye tilbud fra relevante leverandører på vegne af jer som virksomhed

I samråd med jer udvælger og placerer vi firmapensionen i et eller flere selskaber.

Når vi formidler firmapension, så lægger vi vægt på, at alle nye medarbejdere får personlig rådgivning. På den måde sikrer vi, at hver og en får den løsning, der passer den enkelte bedst ud fra personens samlede forhold.

Det vigtigste i forbindelse med pension er, at der er overensstemmelse mellem den enkelte medarbejders samlede forhold og indbetalingen til pension. På den måde opnår medarbejderen størst mulig handlefrihed.

Forsikringspakken er en del af firmapensionen

Som en del af firmapensionen får den enkelte medarbejder en forsikringspakke, der som minimum indeholder tab af erhvervsevne, livsforsikring og kritisk sygdom. Vi taler med den enkelte ansatte, tilpasser forsikringspakken og sammensætter det optimale opsparingsprodukt ud fra hensyn til personens samlede forhold.

Den enkelte medarbejder har mulighed for løbende rådgivning omkring sin pension, hvis fx familieforhold eller andet ændrer sig.

Vi prioriterer et personligt pensionsmøde med alle, nye medarbejdere og finder den løsning, der passer den enkelte medarbejder bedst.

Rådgivning til skadesramte

Nyegaard Pension & Forsikring yder rådgivning til skadesramte medarbejdere og efterladte ved dødsfald.

Vi tager fx dialogen med pensionsselskabet i tilfælde af uoverensstemmelser omkring udbetaling af erstatning efter dødsfald.